19 มิ.ย.66 น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา ผอ.รร.อล.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นรจ.พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร กวก.อล.ทร.

19 มิ.ย.66 น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา ผอ.รร.อล.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นรจ.พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร กวก.อล.ทร.

Number of replies: 0