กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์

Number of replies: 0

พลเรือตรี ณัฐชัย วรรณบูรณ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของ นักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566

12
345111111111111111111111111111111