• ยินดีตอนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันผลิตและพัฒนาช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ของกองทัพเรือ


รายวิชาที่มีอยู่ข่าวและประกาศของเว็บ

กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์

โดย พ.จ.อ.สันติสุข วงษ์ตระ -

พลเรือตรี ณัฐชัย วรรณบูรณ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของ นักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566

12
345111111111111111111111111111111

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.66 ตามอนุมัติ อล.ทร.ให้ ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ สมมิตร ทำหน้าที่ หน.วิทยาการ กวก.อล.ทร. พาข้าราชการจำนวน 4 นาย และ นรจ.รร.อล.ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 นาย นำตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นรจ.รร.อล. จัดแสดงที่ ยศ.ทร.

โดย พ.จ.อ.สันติสุข วงษ์ตระ -

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.66 ตามอนุมัติ อล.ทร.ให้ ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ สมมิตร ทำหน้าที่ หน.วิทยาการ กวก.อล.ทร.พาข้าราชการจำนวน 4 นาย และ นรจ.รร.อล.ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 นายนำตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นรจ.รร.อล.ที่เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ความเป็นช่างและนักประดิษฐ์ให้ นรจ.อล.ก่อนจบการศึกษาไปแสดงในงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ของ ยศ.ทร.๖๖เพื่อแสดงถึงการดำเนินการสอนของ รร.อล.เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรในระดับ ปวส.ครบถ้วนในหลักประกันคุณภาพการศึกษาที่ ยศ.ทร.กำหนดและเป็นผู้แนะนำในการประเมินผลในเบื้องต้น ณ ห้องโถงอาคาร สรส.ยศ.ทร.การดำเนินการเป็นไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย

1  3 4 5 6 8

19 มิ.ย.66 น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา ผอ.รร.อล.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นรจ.พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร กวก.อล.ทร.

โดย พ.จ.อ.สันติสุข วงษ์ตระ -
หัวข้อเก่า...