• ยินดีตอนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันผลิตและพัฒนาช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ของกองทัพเรือ


รายวิชาที่มีอยู่ข่าวและประกาศของเว็บ

๑๒ ต.ค.๖๕ นรจ.อล.-ฟฟ. รร.อล.กวก.อล.ทร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕

โดย น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา -

กิจกรรม นรจ.อล. และ นรจ.ฟฟ.   กิจกรรม นรจ.อล. และ นรจ.ไฟฟ้า